Prof. Dr. Denise Whitelock
Open University, United Kingdom
Digital Development and Delivery for Assessment Feedback: Where Are We on The AI Spectrum
Regius Prof. Dr. Eileen Scanlon
Open University, United Kingdom
Learning at a Distance: The Role of Technology
Dr. Canan Blake
London’s Global University, United Kingdom
Learning at a Distance: The Role of Technology
Prof. Dr. Hasan Karal
Trabzon University, Turkey
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması
Prof. Dr. Cafer Çelik
Atatürk University, Turkey
Açık ve Uzaktan Öğretimde Akreditasyon
Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
Open and Distance Education Programs Evaluation and Accreditation Association, Turkey
Açık ve Uzaktan Öğretimde Akreditasyon 
Prof. Dr. Veysi İşler
Hasan Kalyoncu University, Turkey
Öğretmen Eğitiminde Yapay Zekâ ve Simülasyon
Assoc. Prof. Dr. Şeyda Ertekin
Middle East Technical University
Yapay Zekâ: Tarihten Bugüne