Önemli Tarihler

   Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 7 Aralık 2018
   Tam Metin Gönderimi için Son Tarih 21 Aralık 2018 
   Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi 7 Aralık 2018
   Konferans Tarihi 12 – 13 Aralık 2018