Temalar ve Konular

Konferansta ele alınacak konular genel olarak uzaktan öğretim ve eğitim teknolojileri kapsamında olacaktır. Bu bağlamda ele alınabilecek konular aşağıdaki başlıklar ile sıralanabilir:

 • Uzaktan Öğrenme
 • Açık ve Uzaktan Eğitim
 • Açık Ders Malzemeleri
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
 • Çoklu Ortam Tasarım ve Uygulamaları
 • Disiplinler arası öğrenme yaklaşımları
 • Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı
 • Mobil Öğrenme
 • Karma/Harmanlanmış Eğitim
 • Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
 • Dijital Okuryazarlıklar
 • Sosyal Ağlar ve Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme