Panel 1: Global Software Development

Moderatör:
Prof. Dr. Ferda Nur Alpaslan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kathleen Swigger
Computer Science & Engineering (Ret.) University of North Texas, United States of America

Doç. Dr. Robert Brazile
Computer Science & Engineering (Ret.),
United States of America
Prof. Dr. Víctor López Cabrera
Computer Systems Engineering Dept.
Technology University of Panama
Panama
Doç. Dr. Fatma Cemile Serçe
Computer Science, Bellevue College
United States of America
Doç. Dr. Georgios Dafoulas
Computer Science, Middlesex University
United Kingdom
Panel 2: Uzaktan Öğretimde Yeni Yaklaşımlar


Moderatör
Prof. Dr. Tolga Güyer
Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ebru Kılıç Çakmak
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Kuşkaya Mumcu
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Panel 3: Eğitimde Dijital Dönüşüm


Moderatör
Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
Başkent Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölüm Başkanı,
Başkent Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yasemin Gülbahar
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
Uzaktan Öğretim Bölümü
Anadolu Üniversitesi
Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi & MEB
Bakan Danışmanı
Türkiye