Keynote Speakers / Davetli Konuşmacılar

Title of the speaker will be here

Title of the speaker will be here

Affilication
Speech Title will be here

Title of the speaker will be here

Title of the speaker will be here

Affilication
Speech Title will be here

Title of the speaker will be here

Title of the speaker will be here

Affilication
Speech Title will be here

Panels / Paneller

Panel #1: Title of the panel

Panelists details will be here

Panel #2: Mental Health and Psychology of Children in Digital Environments

Prof. Dr. Soner Yıldırım
Middle East Technical University

Panel #2: Title of the panel

Panelists details wil be here

Panel #3: Title of the panel

Panelists details wil be here

Important Dates / Önemli Tarihler

  • Conference Dates / Konferans Tarihi: 12-13.12.2024
  • Abstract Submission / Özet Gönderimi: 29.11.2024
  • Registration Fee / Katılım Ücreti: 06.12.2024
  • Full Paper Submission / Tam Metin Gönderimi: 18.12.2024

Contact / İletişim

Address / Adres

Başkent University Distance Education Application & Research Center
Başkent University

--

Bağlıca Campus, Eskişehir Road 20. Km.Ankara, TURKEY


Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başkent Üniversitesi
Abdullah Demirtaş Konferans Salonu Yanı
Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20. km. Ankara, TÜRKİYE

Telephone / Telefon

+90 312 246 6666   >>   6849  / 1190
Mon - Fri, 9:00-17:00


+90 312 246 6666 >> 6849 / 1190
Pzt - Cm, 9:00-17:00