IMPORTANT DATES / ÖNEMLİ TARİHLER


Deadline for Abstract Submission: 4 December 2020
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 4 Aralık 2020

Announcement of Accepted Proposals: To be announced.
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: Duyurulacaktır.

Final Full Paper Submission: 21 December 2020
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih: 21 Aralık 2020

Registration Fee Deadline: 7 December 2020
Konferans Ücreti Yatırma için Son Tarih: 7 Aralık 2020

We are honored to invite you to The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies – DILET2020 which will be held online on December 10-11, 2020. The conference is organized by Başkent University Distance Education Application and Research Center (BUZEM).


3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı – DILET2020, Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından 10-11 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.   

Keynote Speakers / Davetli Konuşmacılar

Learning at a Distance: The Role of Technology

Learning at a Distance: The Role of Technology

Regius Prof. Dr. Eileen Scanlon
Open University, United Kingdom

Açık ve Uzaktan Öğretimde Akreditasyon

Açık ve Uzaktan Öğretimde Akreditasyon

Prof. Dr. Cafer Çelik
Atatük University, Turkey

Açık ve Uzaktan Öğretimde Akreditasyon

Açık ve Uzaktan Öğretimde Akreditasyon

Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
Open and Distance Education Programs Evaluation and Accreditation Association, Turkey

Yapay Zekâ: Tarihten Bugüne

Yapay Zekâ: Tarihten Bugüne

Assoc. Prof. Dr. Şeyda Ertekin
Middle East Technical University, Turkey

Submission / Abstract Guidelines
Bildiri Gönderme ve Yazım Kuralları

Panels / Paneller

Prof. Dr. Ferda Nur Alpaslan

Prof. Dr. Ferda Nur Alpaslan

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, Turkey

Global Software Development

Prof. Dr. Tolga Güyer

Prof. Dr. Tolga Güyer

GAZİ UNIVERSITY, Turkey

Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

BAŞKENT UNIVERSITY, TURKEY

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Contact / İletişim

Address / Adres

Başkent University Distance Education Application & Research Center
Başkent University, Rectorate Building,
Floor: -1, Room: AB 107
Bağlıca Campus, Eskişehir Road 20. Km.Ankara, TURKEY


Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başkent Üniversitesi Rektörlük Binası, 
Kat: -1, Oda: AB 107
Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20. km. Ankara, TÜRKİYE

Telephone / Telefon

+90 312 246 6666   >>   6849  / 6616
Mon - Fri, 9:00-17:00


+90 312 246 6666 >> 6849 / 6616
Pzt - Cm, 9:00-17:00