DILET2020 Bildiriler Kitabı konferanstan sonra burada PDF biçiminde yayınlanacaktır.