Bildiriler Kitabı

DILET2018 Bidiri Kitabı yayınlanmıştır (31.12.2018)

Konferansta sunulan bildiriler özet veya tam metin şeklinde dijital olarak “DILET2018 Bildiri Kitabında” basılacaktır.

Dileyen yazarlarımız, tam metin bildirilerini, makale olarak değerlendirilmek üzere Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BUJE  http://buje.baskent.edu.tr) dergisine yönlendirebilir. Bu durumda konferans kitabında sadece özet olarak yer alabilecektir. BUJE’ye gönderilen tam metin bildiriler, BUJE’nin başvuru koşulları ve biçimine uyması gerekmektedir. Bu tercihte bulunan yazarlarınız BUJE Makale Gönderim sayfasından başvurularını yapabilirler.

Tam metin bildirisinin “Konferans Bildirileri Kitabında” yer almasını tercih eden yazarlarımızın gönderileri Konferans Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve kabul edilirse/edilmişse Konferans Bildirileri Kitabında yer alacaktır, BUJE dergisine yönlendirilmeyecektir.

Konferansta sunumunu yapmış yazarlarımızın 21 Aralık 2018 Cuma günü akşamına kadar özet yada tam metin bildirilerini göndermeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen şablon veya tam metin biçime uygun dosyanızı yüklemek için şu bağlantıya tıklayınız:

Özet Gönderim Şablonları

Gönderilecek özetler İngilizce veya Türkçe olabilir.

Konferans Bildiri kitabında yayınlanması için özetlerin aşağıdaki şablonda hazırlanması gerekmektedir:

Tam Metin Gönderim Şekli

 • Tam metin gönderiler İngilizce veya Türkçe olabilir. Türkçe tam metin gönderilerin İngilizce genişletişmiş özetlerinin dokümana eklenmesi gerekmektedir.
 • Tam metin gönderilerin (başlık, özet, yazılar, kaynaklar ve ekler dahil) 8000 kelimeyi veya 25 sayfası aşmaması,
 • Özetin 300- 500 kelime olması,
 • Gönderimlerin Ms WORD (DOC yada DOCX) biçimde olması,
 • Bildiriyi temsil eden en az 2 an çok 5 anahtar kelimeye yer verilmesi,
 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
 • Kavramsal bir çerçeve içermesi,
 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
 • Sonuç ve bulgulara yer verilmesi,
 • 1,5 satır aralığı ve minimum 12 punto Times New Roman ile yazılmış olması,
 • Standart A4 boyutunda kağıt kullanılması
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stilinin benimsenmesi.
 • Yazıda yer alacak tablo, resim ve şekil gibi görsel ögelerin metin içinde yer alması,
 • Tablo, resim ve şekil gibi görsel ögelerde açıklama etiketlerinin olması (Resim 1, Tablo 1, gibi) gerekmektedir.