Sayın Araştırmacılar,

5. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı – DILET2024, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından 12-13 Aralık 2024 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Konferansta çağrılı konuşmacılar, paneller ve bildiri sunumları sanal  (virtual) ortamlarda yapılacaktır. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler açık erişimli dijital bildiri kitabında yayımlanacaktır. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.

İki yılda bir yapılması öngörülen ve bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz DILET2024 konferansında önceki konferanslarda olduğu gibi uluslararası düzeyde uzaktan eğitim ve yenilikçi eğitim teknolojileri alanında yurt içi ve yurt dışından uzman ve saygın konuşmacıların yer alması hedeflenmektedir.

Konferans kapsamında ele alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Açık ve Uzaktan Öğrenme
 • 21. Yüzyılda Dijital Yeterlilikler
 • Eğitimde Dijital Dönüşüm
 • Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımları
 • Dijital Teknolojiler ve Eğitimde Uygulamaları
 • Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Öğrenme Analitikleri ve veri madenciliği
 • Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
 • Yenilikçi Eğitim Teknolojileri
 • Uzaktan Eğitimde Kalite
 • Sosyal Ağlar ve Öğrenme
 • Covid19 ve Zorunlu Uzaktan Eğitim
 • Eğitimde Dijital Ölçme Değerlendirme
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Dijital Güvenlik ve Etik

Konferansımız tamamen çevrimiçi (online) düzenlenecektir. Çevrimiçi sunum ortamları konferansımız tarafından sağlanacaktır.

Konferansımıza katkı sağlayacak tüm bilim insanlarını, kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri davet ediyoruz. Detaylı bilgi, başvuru ve son gelişmeler için https://dilet.baskent.edu.tr adresini takip ediniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
BUZEM Merkez Müdürü

Afiş için tıklayınız:

 

Önemli Tarihler:

   Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih : 29 Kasım 2024
   Tam Metin Gönderimi için Son Tarih : 18 Aralık 2024
   Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi : 6 Aralık 2024
   Konferans Tarihi : 12-13 Aralık 2024