Bildiri Özeti / Tam Metin Gönderimi:

 • Yeni bildiri özeti / tam metin gönderimi sona ermiştir. Mevcut bildiri bilgilerini görmek veya dosya yüklemek için buraya tıklayınız.

Gönderilecek tam metin bildiriler veya özetler İngilizce veya Türkçe olabilir.

Konferansa özet ya da tam metin bildiri ile katılabilirsiniz.


Bildiri gönderimi için ilk aşamada herhangi bir şablon bulunmamaktadır. Bildirilerin sisteme yüklenmesi yeterli olacaktır.

Kabul aldıktan sonra bildiri kitabında yayınlanması için özetlerin aşağıdaki şablonda hazırlanması gerekmektedir:

Başvuru ve Yazım Kuralları:


 • Kongrede her bir bildirinin sunumu için 15 dakika ayrılacaktır.
 • ilk başvuruda bildirinin veya özetinin dili sunum yapılacak dil ile aynı olmalıdır. Bu Türkçe ya da İngilizce olabilir.
 • Sunuma kabul edilen Türkçe tam metin bildiriler, konferans sunumundan sonra belirlenecek tarihler arasında İngilizce özet eklenerek  şablona göre sisteme yüklenmelidir.

Kongreye göndereceğiniz tam metin bildiri veya özetler yazım ve şekilsel olarak önce kongre sekretaryası tarafından incelenerek, ardından alanında uzman en az 3 hakeme gönderilecektir. Kabul veya red kararı 3 hakemin oylarına göre (oy çokluğu ile) verilecektir.

Bildirilerin Hakemler tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu,
 • Eğitime yapacağı katkı: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, (çalışmaların ağırlıklı olarak ampirik temele dayandırılması beklenmektedir), alana yapacağı katkı,
 • Analiz ve yorumlar: Ulaşılan sonuçların anlamlılığı; bulguların sonuçlar ile ilişkisi; uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı,
 • Etkileşime açıklığı: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması; çoklu perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması.

Bildiri veya özetlerde aranan biçimsel nitelikler:

 • Bildiri için hazırlanan tam metin gönderilerin (başlık, Türkçe özet, İngilizce özet , yazılar, kaynaklar ve ekler dahil) 8000 kelimeyi, özetlerin ise 300 kelimeyi aşmaması, Türkçe tam metinlerede özetin İngilizcesinin de eklenmesi,
 • Sadece bildiri özeti ile başvurulduğunda özetin 300-500 kelime olması, 
 • Gönderimlerin Ms WORD (DOC yada DOCX) biçimde olması,
 • Bildiriyi temsil eden en az 3 an çok 5 anahtar kelimeye yer verilmesi,
 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
 • Kavramsal bir çerçeve içermesi,
 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
 • Sonuç ve bulgulara yer verilmesi,
 • 1,15 satır aralığı ve Times New Roman 11 punto ile yazılmış olması,
 • İçerikteki ana başlıkların Sadece ilk harfleri büyük kelimeler şeklinde, Times New Roman, 11 punto, kalın ve ortalanmış olması, alt başlıkların benzer ancak sola yaslı olması,
 • Standart A4 boyutunda kağıt kullanılması,
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stilinin benimsenmesi.
 • Yazıda yer alacak tablo, resim ve şekil gibi görsel ögelerin metin içinde yer alması,
 • Tablo, resim ve şekil gibi görsel ögelerde numralandırma ve açıklama etiketlerinin olması (Resim 1, Tablo 1, gibi) gerekmektedir.