Bildiri Özeti / Tam Metin Gönderimi:

Gönderilecek tam metin bildiriler veya özetler İngilizce veya Türkçe olabilir.

Konferansa özet ya da tam metin bildiri ile katılabilirsiniz.


Bildiri gönderimi için ilk aşamada herhangi bir şablon bulunmamaktadır. Bildirilerin sisteme yüklenmesi yeterli olacaktır.

Kabul aldıktan sonra bildiri kitabında yayınlanması için özetlerin aşağıdaki şablonda hazırlanması gerekmektedir:

Başvuru ve Yazım Kuralları:


 • Kongrede her bir bildirinin sunumu için 15 dakika ayrılacaktır.
 • ilk başvuruda bildirinin veya özetinin dili sunum yapılacak dile ile aynı olmalıdır. Bu Türkçe ya da İngilizce olabilir.
 • Sunuma kabul edilen Türkçe tam metin bildirilerin İngilizce genişletilmiş özetleri konferans sunumundan önce belirlenecek tarihler arasında yine belirlenecek şablona göre sisteme yüklenmelidir.
 • Sunuma kabul edilen Türkçe özetlerin, İngilizce çevirileri konferans sunumundan önce belirlenecek tarihler arasında belirlenecek şablona uygun biçimde hazırlanıp sisteme yüklenmelidir..

Kongreye göndereceğiniz bildiri veya özetler yazım ve şekilsel olarak önce kongre sekretaryası tarafından incelenerek, ardından alanında uzman en az 3 hakeme gönderilecektir. Kabul veya red kararı 3 hakemin oylarına göre (oy çokluğu ile) verilecektir.

Bildirilerin Hakemler tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu,
 • Eğitime yapacağı katkı: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, (çalışmaların ağırlıklı olarak ampirik temele dayandırılması beklenmektedir), alana yapacağı katkı,
 • Analiz ve yorumlar: Ulaşılan sonuçların anlamlılığı; bulguların sonuçlar ile ilişkisi; uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı,
 • Etkileşime açıklığı: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması; çoklu perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması.

Bildiri veya özetlerde aranan biçimsel nitelikler:

 • Bildiri için hazırlanan tam metin gönderilerin (başlık, özet, yazılar, kaynaklar ve ekler dahil) 8000 kelimeyi, özetlerin ise 300 kelimeyi aşmaması,
 • Sadece bildiri özeti ile başvurulduğunda özetin 300- 500 kelime olması,
 • Gönderimlerin Ms WORD (DOC yada DOCX) biçimde olması,
 • Bildiriyi temsil eden en az 2 an çok 5 anahtar kelimeye yer verilmesi,
 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
 • Kavramsal bir çerçeve içermesi,
 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
 • Sonuç ve bulgulara yer verilmesi,
 • 1,5 satır aralığı ve minimum 12 punto ile yazılmış olması,
 • Standart A4 boyutunda kağıt kullanılması
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-6 stilinin benimsenmesi.
 • Yazıda yer alacak tablo, resim ve şekil gibi görsel ögelerin metin içinde yer alması,
 • Tablo, resim ve şekil gibi görsel ögelerde açıklama etiketlerinin olması (Resim 1, Tablo 1, gibi) gerekmektedir.