Panel 1: STEM Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Doç. Dr. Selay Arkün Kocadere
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zsolt Lavicza 
Linz School of Education, Avusturya
Prof. Dr. M. Sencer Çorlu
Oslo Metropolitan University,
Norway & Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
Panel 2: Yükseköğretimde Hibrit Eğitim
 Prof. Dr. Şirin Karadeniz
Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
 Doç. Prof. Dr. Yavuz Samur
Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
  Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün
Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
Panel 3: Dijital Ölçme Değerlendirmede Güncel Sorun ve Gelişmeler
 Doç. Dr. Okan Bulut
Alberta University, Kanada
Doç. Dr. Burak Aydın
Ege University, Türkiye
 Dr. Mehmet Kaplan
New Jersey Inst. of Tech.
ABD
Panel 4: Öğrenme Analitikleri ve Eğitsel Veri Madenciliği  
Prof. Dr. Tolga Güyer
Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Halil Yurdugül
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye