Sayın Araştırmalar,

3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı – DILET2020, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından 10-11 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Konferansta çağrılı konuşmacılar, paneller ve bildiri sunumları sanal  (virtual) ortamlarda yapılacaktır. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler 978-605-68615-9-8 ISBN nolu bildiri kitabında yayımlanacaktır. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.

İki yılda bir yapılması öngörülen ve bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz DILET2020 konferansında önceki konferanslarda olduğu gibi uluslararası düzeyde uzaktan eğitim ve yenilikçi eğitim teknolojileri alanında yurt içi ve yurt dışından uzman ve saygın konuşmacıların yer alması hedeflenmektedir.

Konferans kapsamında ele alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Açık ve Uzaktan Eğitim
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
 • 21. Yüzyılda Dijital Yeterlilikler
 • Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımları
 • Dijital Teknolojiler ve Eğitimde Uygulamaları
 • Makine Öğrenmesi Yapay Zeka Uygulamaları
 • Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı
 • Yenilikçi Eğitim Teknolojileri
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
 • Uzaktan Eğitimde Akreditasyon
 • Sosyal Ağlar ve Öğrenme

Konferansımız bu yıl için, Korona virüs nedeniyle tamamen çevrimiçi (online) düzenlenecektir. Çevrimiçi sunum ortamları konferansımız tarafından sağlanacaktır.

Konferansımıza katkı sağlayacak tüm bilim insanlarını, kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri davet ediyoruz. Detaylı bilgi, başvuru ve son gelişmeler için http://dilet.baskent.edu.tr adresini takip ediniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
BUZEM Merkez Müdürü

 

Önemli Tarihler:

   Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih : 4 Aralık 2020 Cuma
   Tam Metin Gönderimi için Son Tarih : 21 Aralık 2020 Pazartesi
   Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi : 7 Aralık 2020 Pazartesi
   Konferans Tarihi : 10 – 11 Aralık 2020