Konferans Çağrısı

Sayın Araştırmacı

Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da  “2. ULUSLARARASI UZAKTAN ÖĞRENME VE YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI / The 2nd International Conference On Distance Learning and Innovative Educational Technologies – DILET2018” başlıklı konferans düzenlenecektir. Konferans içerisinde çağrılı konuşmacılar, paneller, yüz yüze veya sanal olarak sözlü sunumlar ve poster sunumları yer alacaktır. Ayrıca seçilecek tam metin bildiriler makale olarak değerlendirilmek üzere Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne (BUJE) yönlendirilecektir. Son bildiri gönderme tarihi 15 Kasım 2018’dir.

Geçtiğimiz sene birincisini düzenlediğimiz bu konferansta, bu sene kapsamı daha geniş tutup uluslararası düzeyde uzaktan eğitim alanında yurt içi ve yurt dışından uzman ve saygın konuşmacıların yer alması hedeflenmektedir.

Yenilikçi eğitim teknolojileri ve uzaktan öğrenme kapsamında ele alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Uzaktan Öğrenme
 • Açık ve Uzaktan Eğitim
 • Açık Ders Malzemeleri
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
 • Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımları
 • Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı
 • Mobil Öğrenme
 • Karma/Harmanlanmış Eğitim
 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Yenilikçi eğitim teknolojileri
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
 • Sosyal Ağlar ve Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme

Konferansımıza katkı sağlayacak tüm bilim insanlarını, kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri davet ediyoruz. Detaylı bilgi, başvuru ve son gelişmeler için http://dilet.baskent.edu.tr adresini takip ediniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
BUZEM Merkez Müdürü